Tarieven

Wil je weten of integratieve psychotherapie voor jou iets kan betekenen? Dan maken we kennis via een intakegesprek. Een intakegesprek biedt ruimte om je klachten en hulpvraag te onderzoeken en te kijken welke aanpak je wenst en bij jou past. Mocht integratieve psychotherapie niet als advies uit dit gesprek komen, dan kan ik je in contact brengen met collega’s op dat gebied.

Een verwijzing van huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Er zijn op dit moment geen wachtlijsten. 

Intakegesprek 75 min. € 96,50 euro
Individuele sessie 75 min. € 96,50 euro
Basistraining Mindfulness  8 bijeenkomsten + stiltedag                € 410,- euro
Training Slapen kun je leren                 6 bijeenkomsten  € 305,- euro 


Heb je een minimuminkomen en worden de gewenste sessies niet vergoed door de zorgverzekeraar? Neem dan contact op en vraag naar de speciale inkomensafhankelijke tarieven.

 

Vergoedingen

Er zijn verschillende mogelijkheden om (een deel van) de kosten van integratieve psychotherapie of trainingen vergoed te krijgen: 

  • Ziektekostenverzekeraar: Door de meeste zorgverzekeraars worden sessies en trainingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Zie hieronder met welke verzekeraars de beroepsverenigingen NVPA en RBNG contractafspraken hebben. Indien de zorgverzekeraar de behandeling niet (volledig) vergoedt, bestaat er de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en een coulanceverzoek in te dienen. Hiervoor kun je gebruikmaken van een voorbeeldbrief.

Lijst van ziektekostenverzekeraars

  • Werkgever: In veel gevallen is in overleg met de leidinggevende, werkgever of afdeling Personeelszaken de organisatie bereid om een deel van de kosten voor rekening te nemen. Bij verbeterd welzijn zal niet alleen de arbeidssatisfactie stijgen, maar ook de productiviteit. Ziekteverzuim kan mogelijk voorkomen worden. 

  • Belastingaangifte: De kosten kunnen worden opgevoerd als aftrekpost Ziektekosten bij de belastingaangifte.