Uitgangspunten

Cliëntgericht - Je zoekt waarschijnlijk geen hulp omdat je een probleem hebt, je zoekt hulp omdat je niet weet hoe met het probleem om te gaan. Wegnemen van het probleem zal je wellicht op de korte termijn wat helpen, maar niet je vermogen vergroten om met (dit soort) problemen om te gaan. De therapie is daarom gericht op jou als persoon, en niet enkel op je probleem of klacht. Voor iedere persoon wordt dan ook een unieke therapie gevormd.

Ervaringsgericht - Je zou boeken geschreven kunnen hebben over de fiets, hoe je beweegt als je fietst en wat het effect is van fietsen, je kunt een expert zijn op het gebied van fietsen, zonder daadwerkelijk te kunnen fietsen. Ditzelfde gaat op voor gedrag en emoties. Tijdens therapie ga je daadwerkelijk ervaren hoe je je gedraagt en hoe je je voelt, emotioneel en lichamelijk. Inzichten kunnen hierdoor spontaan ontstaan en blokkades spontaan verdwijnen.

Holistisch - Beleving kan plaatsvinden op verschillende manieren, via het denken van gedachten, via het ervaren van emoties, via het voelen van het lichaam en via een spirituele herkenning. Wanneer  je jezelf openstelt voor manieren van beleving die je minder hebt ontwikkeld, kun je de werkelijkheid in het hier-en-nu nog voller ervaren. Een combinatie van Westerse en Oosterse methodieken past hier goed bij.

Krachtgericht - In plaats van ons blind te staren op problematische aspecten, verdiepen wij ons in probleemoplossende vaardigheden en eigenschappen, onze krachten, en het inzetten hiervan in het dagelijks leven. Weet jij waar je krachten liggen?

Kortdurend - Je hebt geen jarenlange therapie nodig. Integratieve psychotherapie tracht jezelf meer de regie te geven over je mogelijkheden. Het is niet de bedoeling dat je afhankelijk wordt van een therapeut of methodiek, je leert technieken toe te passen waar je zelf verder mee aan de slag kunt. Afhankelijk van de gezamenlijk gestelde doelen kan de therapie bestaan uit enkele sessies of een langerdurend traject.

Transpersoonlijk - `Trans`  betekent `over`. `Transpersoonlijk` is dus `het persoonlijke overstijgend`. Door het alledaagse te overstijgen ontstaat er een ruimere kijk op de werkelijkheid. Daardoor kan er ook aandacht komen voor onderwerpen die traditioneel behoren tot het domein van levensbeschouwing, religie en spiritualiteit. Al die afzonderlijke gezichtspunten moeten vervolgens worden geÏntegreerd tot één geheel, waardoor heelheid en betekenisgeving kan ontstaan. Op die manier kunnen oplossingen worden gevonden voor levensvragen die zowel voor het hoofd als voor het hart bevredigend zijn.